Pracovná pozícia Meno Mobil E-mail
Vedenie spoločnosti
Riaditeľ spoločnosti Martin Baláž, Ing. 0903 225 768 balaz@intechcontrol.sk
Obchod, predaj, marketing
Obchodný riaditeľ Bohuslav Bobrik, Ing. 0903 705 768 bohuslav.bobrik@intechcontrol.sk
Obchodno-technický manažér Anton Rusnák, Ing. 0908 902 222 rusnak@intechcontrol.sk
anton.rusnak@intechcontrol.sk
Administratíva
Referent pre ekonomickú agendu Viera Balážová, Mgr. 0903 388 639 balazova@intechcontrol.sk
Referent pre vnútornú podporu Monika Poláková polakova@intechcontrol.sk
Referent pre personalistiku Michaela Balážová, Mgr. 0902 156 242 michaela.balazova@intechcontrol.sk
Oddelenie zákaziek
Manažéri zákaziek Ján Melich, Ing. 0903 725 768 melich@intechcontrol.sk
Juraj Rýdzi, Ing. 0903 745 768 rydzi@intechcontrol.sk
Marián Prokaj, Ing. 0903 775 768 prokaj@intechcontrol.sk
Ľubica Nánaiová, Ing. 0911 100 170 nanaiova@intechcontrol.sk
Samostatní projektanti Daniel Sekerka, Ing. 0910 275 920 sekerka@intechcontrol.sk
Projektanti Veronika Sabelová, Ing. PhD. veronika.sabelova@intechcontrol.sk
Technik riadiacich systémov Viktor Lučanský, Ing. 0911 775 768 lucansky@intechcontrol.sk
Technik Miroslav Paldan 0903 582 607 miroslav.paldan@intechcontrol.sk
Technik Ivan Burák 0905 571 450 ivan.burak@intechcontrol.sk