by Bohuslav Bobrik Bohuslav Bobrik

Portfólio nášho prístrojového vybavenia pre ne-invazívne meranie prietoku sa začiatkom tohto roka rozrástlo o nový príložný ultrazvukový prietokomer pre kvapaliny BHGE TransPort PT900. Ide o špičkový UZ prietokomer využívajúci dlhoročné technologické „know-how“ PANAMTRICS v oblasti ultrazvukovej technológie merania prietoku v spojení s najnovšími prediktívnymi IT technológiami.

Výsledkom je moderný prístroj umožňujúci jednoduché a spoľahlivé meranie prietoku zvuk-vodivých kvapalín na potrubiach od priemeru 15mm až do priemerov viac ako 7m. Podrobné informácie o produkte nájdete v jeho katalógovom liste tu:  ge_transport_pt900_flow_meter_specifications_920-674b-en_a4_0

Prístroj budeme využívať v rámci nami poskytovaných služieb pre zákazníkov, ale tiež na účely predvádzacích meraní (prvé takéto demonštračné meranie sme uskutočnili začiatkom Februára 2018 pre zákazníka US Steel Košice priamo v ich areály. Pri demonštrácii sme úspešne merali prietok priemyselnej vody v oceľovom potrubí DN1200 za použitia magnetických držiakov a UZ sond typu C-RS).