+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Centralizácie SRTP v chemickom priemysle – referencie

Odvetvie: Petrochemický priemysel

Názov: Centralizácia riadenia výrobných jednotiek na bl. 67

Zákazník: Slovnaft, a.s.

Popis: Pre zákazníka sme realizovali návrh, projektovanie, dodávku a realizáciu automatického systému riadenia technologických procesov (ASRTP) pre riadenie výroby spolu 5 výrobných jednotiek rafinérie. Pre riadenie technologického procesu bol zvolený distribuovaný riadiaci systém (DCS) firmy Honeywell TDC 3000 s potrebným príslušenstvom, technickým aj programovým vybavením. V rámci projektu bolo okrem návrhu a inštalovania nového riadiaceho systému riešené aj premiestnenie operátorských konzol do spoločného velína. V rozsahu riešenia bola tiež výmena ústredne plynového detekčného systému, ako aj upgrade komunikačného systému Neumann.

Top