+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Produkty

Meranie prietoku

Vírové prietokomery, ultrazvukové meranie prietoku kvapalín, plynov a pary takmer pre každú aplikáciu

Analýza plynov

Analýza obsahu kyslíka a meranie koncentrácie H2, CO2 a iných plynov – prinášame riešenia na svetovej úrovni

Aurora Transport

Meranie vlhkosti

Udržujte vaše procesy efektívne a bezpečné vďaka analýze a meraniu vlhkosti

Odber a spracovanie vzorky

Systémy a komponenty pre odber a prípravu vzorky plynov alebo kvapalín pre účely ďalšieho spracovania alebo analýzy.

Naša spoločnosť je oficiálnym obchodno-technickým partnerom niekoľkých svetových výrobcov meracej a analyzačnej techniky v SR. Dlhoročná spolupráca so spoločnosťami  „Baker Hughes, PANAMETRICS“, „Rheonik Messtechnik GmbH“ a „Vympel GmbH“ nám umožňuje ponúkať našim zákazníkom špičkové portfólio prístrojov a zariadení v oblasti merania prietoku, merania vlhkosti a analýzy plynov.
Nie sme však iba predajcom alebo distribútorom týchto zariadení – Intech Control je komplexná inžiniersko-realizačná spoločnosť v oblasti priemyselnej automatizácie a riadenia technologických procesov a preto „rozumieme tomu čo predávame“ a naše prístroje Vám môžeme ponúknuť v rámci komplexného riešenia „na kľúč“.
Top