IntechControl Certifikácia ISO
+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk
IntechControl Certifikácia ISO

Testovanie a kalibrácia

Procesné kalibrátory

GE Druck DPI 620 Genii (+IB verzia)

Špičkový  multifunkčný procesný kalibrátor elektrických veličín + HART / Fieldbus komunikátor s možnosťou pripojenia priférnych prvkov pre kalibráciu P a T

GE Druck DPI 611 

Ručný profesionálny kalibrátor tlaku triedy „Expert“ so vstavaným vyvíjačom tlaku v rozsahu 95% vákuum – 20Bar

GE Druck DPI 612 Flex 

Ručný profesionálny kalibrátor tlaku triedy „Expert“ s vymeniteľnými  referenčnými snímačmi tlaku a vstavaným vyvíjačom tlaku v rozsahoch od 95% vákua až do pretlaku 1000bar

GE Druck Temperature Calibrators

Rad teplotných kalibrátorov triedy „Expert“ poskytujúcich riešenia pre testovanie a kalibráciu teplotných snímačov v rozsahu od -35°C až do 650°C

GE Druck DPI705

Tlakový kalibrátor so vstavaným referenčným snímačom kombinujúci robustné prevedenie s presným meraním tlaku v rozsahoch až do 700 bar

GE Druck DPI800 Pressure Indicator and Loop Calibrator

Kalibrátor tlaku so vstavaným referenčným snímačom (rozsahy až do 700 bar) vrátane funkcií pre kalibráciu súvisiacich elektrických veličín

GE Druck DPI802 Pressure Indicator and Loop Calibrator

Kalibrátor tlaku so vstavaným referenčným snímačom (rozsahy od  25 mbar až do 700 bar) vrátane funkcií pre kalibráciu súvisiacich elektrických veličín

GE Druck DPI 812 RTD Loop Calibrator

Procesný kalibrátor elektrických veličín s možnosťou pripojenia RTD snímačov

GE Druck DPI 821/822 Series Thermocouple Loop Calibrators

Procesný kalibrátor elektrických veličín s možnosťou pripojenia teplotných snímačov

GE Druck DPI832

Multifunkčný procesný kalibrátor elektrických veličín (meranie alebo zdroj mA, mV, V) s 24V zdrojom pre napájanie zariadení prostredníctvom slučky

GE Druck DPI842

Multifunkčný procesný kalibrátor elektrických veličín (meranie mA, mV, V) s funkciou generovania a merania až troch frekvenčných výstupov (0,1-24V a 0,01-50 kHz)

GE Druck DPI880

Multifunkčný procesný kalibrátor elektrických veličín (meranie a zadávanie mA, mV, V) s možnosťou pripojenia RTD alebo termočlánkov a tiež s možnosťou pripojenia modulov pre kalibráciu tlaku (25 mbar – 700 bar)

GE Druck IUPM/IUPMP – IDOS

Univerzálny tlakový modul pre pripojenie ku kalibrátrom GE Druck radu Essential

GE Druck DPI 104

Digitálny mikroprocesorový manometer s presnosťou 0,05% z rozsahu dostupný v 11 rozsahoch (od 70 mbar až do 1400 bar)

GE Druck DPI104-IS

Digitálny mikroprocesorový manometer s presnosťou 0,05% z rozsahu dostupný v 11 rozsahoch (od 70 mbar až do 1400 bar). V iskrovo-bezpečnom prevedení pre montáž do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu

GE Druck UPS-II

Procesný kalibrátor mA slučky

GE Druck UPS III

Procesný prenosný kalibrátor mA alebo V slučky

GE Druck UPS-III-IS

Procesný prenosný kalibrátor mA alebo V slučky. V iskrovo-bezpečnom prevedení pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

GE  Druck PV210 Pneumatic Hand Pump

Ručný vyvíjač tlaku pre rozsahy od 90% vákua do 3 bar

GE Drucky PV211 Pneumatic Pressure and Vacuum Hand Pump

Ručný  vyvíjač tlaku pre rozsahy od -28,5 inHg do 40 bar

GE Druck PV212 Hand-Operated Hydraulic Pump

Ručný hydraulický vyvíjač tlaku pre rozsahy až do 1000 bar

GE Druck PV411A 4-in-1 Multifunction Pressure and Vacuum Hand Pump

Ručný multifunkčný vyvíjač tlaku (pumpa) pre rozsahy pneumatického tlaku do 60 bar, hydraulického tlaku do 700 bar a vákua do -25,5 in Hg

Tlakové testovacie riadiace jednotky rady PACE

GE Druck PACE Modulárna tlaková riadiaca jednotka

Modulárny prístroj spájajúci posledný vývoj v oblasti merania a regulácie s riešením pre riadenie výroby, testovanie a kalibráciu tlakových zariadení.

GE Druck PACE1000 series

Monitorovacie zariadenie tlaku pre elegantné, flexibilné e efektívne monitorovacie, testovacie a kalibračné aplikácie.

GE Druck PACE1001 Precision Barometer & Pressure Data Logger

Monitorovacie zariadenie tlaku pre elegantné, flexibilné e efektívne monitorovacie, testovacie a kalibračné aplikácie. So vstavaným referenčným barometrom.

Software

GE 4Sight2 Calibration & Asset Management Software

Programový balík prinášajúci komplexné riešenie pre oblasť manažmentu kalibrácií procesných prístrojov v podmienkach stredných a veľkých podnikov.

Letecké kalibrátory

GE ADTS 500 Series Pitot Static Testers (Air Data Test Sets)

Prenosný letecký statický kalibrátor pitotových trubíc s bzedótovým (Bluetooth) prenosom.

GE ADTS 405 Air Data Test Sets

Špičkový automatický letecký statický kalibrátor pitotových trubíc s integrovaným zdrojom tlaku a vákua.

Príslušenstvo

GE IDT 600-1/600-2 – Dirt Moisture Trap

Filter nečistôt pre prenosné procesné klalibrátory tlaku Druck

Top