+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Systémy plynovej a požiarnej detekcie v priemyselnom prostredí – referencie

Odvetvie: Plynárenský priemysel

Názov: Vzdialené monitorovanie ZPS Gajary-báden – časť elektrický požiarny systém a plynový detekčný  systém

Zákazník: Nafta, a.s.

Popis: V rámci  projektu bola zrealizovaná zákazka na kľúč, ktorej predmetom bol komplexný návrh elektronického požiarneho systému (EPS) a plynového detekčného systému (PDS) vrátane potrebných inžinierskych činností, dodávky, montáže a oživenia.

Odvetvie: Petrochemický priemysel

Názov: Komplexná rekonštrukcia PDS na terminály Hronský Deňadik

Zákazník: Slovnaft, a.s.

Popis: Zákazka zrealizovaná na kľúč, ktorej predmetom bol komplexný návrh plynového detekčného systému (PDS) v objekte skladovania motorových palív. Išlo o komplexnú zákazku vrátane potrebných inžinierskych činností, dodávky, montáže a oživenia. Bol použitý PDS systém založený na produktoch výrobcu MSA.

Top