+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Systémy pre meranie zloženia a kvality plynov – referencie

Odvetvie: Plynárenský priemysel

Názov: Systémy pre meranie rosného bodu vody a rosného bodu vyšších uhľovodíkov v zemnom plyne

Zákazník: eustream, a.s.

Popis: Pre zákazníka eustream, a.s. sme v priebehu niekoľkých rokov naprojektovali, dodali a inštalovali viac ako 10 systémov merania obsahu vody, obsahu vyšších uhľovodíkov a tiež koncentrácie O2 v zemnom plyne. V rámci viacerých projektov boli dodané samostatné aj kombinované systémy založené na produktoch výrobcov Vympel a GE pričom integrácia bola navrhnutá a výroba realizovaná vlastnými kapacitami Intech Control.

Odvetvie: Energetika

Názov: Dodávka zariadení pre meranie koncentrácie H2 a O2 v chladiacich okruhoch jadrovej elektrárne

Zákazník:
PPA Energo, a.s.

Popis: Pre dostavbu 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach sme dodali viac ako 20 ks analyzátorov výrobcu GE pre meranie koncentrácie vodíka a kyslíka v chladiacom okruhu jadrového reaktora. Táto zákazka bola špecifická najmä striktnými požiadavkami na kvalitu. Prístroje museli prejsť náročným procesom posudzovania z pohľadu jadrovej bezpečnosti vrátane výkonu seizmických skúšok. Značnú časť našich dodávok predstavovala výrobná dokumentácia, ktorá rovnako musela spĺňať prísne požiadavky jadrovej energetiky.

Top