+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Služby

Inžiniering

Každý kvalitný projekt začína podrobnou analýzou a prípravou – poskytujeme projektovú dokumentáciu a inžiniering na najvyššej profesionálnej úrovni

Realizácia

Komplexný súbor služieb v zmysle potrieb zákazníka a požiadaviek legislatívy od odovzdania staveniska po odovzdanie diela

RS_PLC1

Riadiace systémy na báze PLC

Každé komplexné riešenie technológie sa v dnešnej dobe nezaobíde bez systému riadenia technologických procesov

Servisné služby a kalibrácie

Profylaktika, diagnostika, havarijné zásahy, náhradné diely, opravy, kalibrácie, metrologické služby, kontrolné merania a analýzy

Záručné a po záručné opravy

Zabezpečenie záručného a výkon po záručného servisu výrobkov našich obchodných partnerov v rozsahu nášho zastúpenia pre SR

Top