+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Energetika

Odvetvie: Energetický priemysel

Názov: Dodávka analyzátorov H2 a O2 pre dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce

Zákazník: SE, a.s.

Popis: Špecifikácia a dodanie 22ks analyzátorov koncentrácie H2 a O2 v plynoch novo budovaných reaktorov 3. a 4. bloku JE Mochovce. Analyzátory boli dodané spolu so špeciálnou výrobnou dokumentáciou (zostavenou podľa požiadaviek zákazníka) potvrdzujúcou vhodnosť z pohľadu požiadaviek seizmickej odolnosti a všeobecných požiadaviek pre jadrové elektrárne.

Top