+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Oceliarsky priemysel

Odvetvie: Oceliarsky priemysel

Názov: Meranie prietoku technickej vody na veľkých potrubiach

Zákazník: US Steel, a.s.

Popis:
Servisné služby poskytované zákazníkovi priebežne. Meranie prietokov je realizované pomocou príložných ultrazvukových prietokomerov GE Panametrics.

Odvetvie: Oceliarsky priemysel

Názov: Prístroje pre meranie prietoku veľmi špinavých plynov vo veľkých potrubiach

Zákazník: US Steel, a.s.

Popis: Dodávka viacerých ultrazvukových systémov pre meranie prietoku plynov. Ultrazvukové prietokomery boli realizované metódou zabudovania do pôvodného potrubia ale aj výrobou „meracích medzikusov“ (DN500 až DN2000) so vzdialeným inštalovaním elektroniky (elektroniky GE Panametrics boli umiestnené na miesta bežne prístupné obsluhe). Aplikácie sa vyznačovali veľmi špinavými meranými plynmi (vysokopecný a koksárenský plyn) v ktorom sa naviac vyskytuje značné množstvo kvapalných alebo pevných čiastočiek.

Odvetvie: Oceliarsky priemysel

Názov: Dodávka príložných prietokomerov v rámci neinvazívnej obnovy technológie merania prietoku vody

Zákazník:
US Steel, a.s.

Popis: Dodávka niekoľkých príložných ultrazvukových prietokomerov slúžiacich ako náhrada za pôvodne inštalované (súčasne zastarané alebo nefunkčné) prietokomery vody (zvyčajne pracujúce na elektromagnetickom princípe). U zákazníka boli aplikované najmodernejšie ultrazvukové príložné prietokomery pre kvapaliny GE Panametrics ktoré sa okrem priaznivej ceny (obstarávacej aj veľmi nízkych nákladov na prevádzku a údržbu) vyznačujú jednoduchou inštaláciou s minimálnymi požiadavkami na zásahy do pôvodnej technológie.

Top