+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Petrochémia

Odvetvie: Petrochemický priemysel

Názov: Servisné merania prietoku kvapalín v rámci garančných testov rekonštruovanej výrobnej jednotky

Zákazník:
Slovnaft, a.s.

Popis: Dodávka služieb príložného ultrazvukového merania prietoku rôznych kvapalín v rámci výrobnej jednotky v rafinérii. Merania boli uskutočnené na 14 rôznych aplikáciách (vrátane vysoko teplotných kvapalín) v priebehu niekoľkých dní. Všetky merania sa uskutočňovali v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (Ex Zóna2) čo vyžadovalo fixnú inštaláciu cca 2000m ultrazvukových káblov a cca 100ks rôznych prístrojov a príslušenstva v ťažkých priemyselných podmienkach.

Odvetvie: Petrochemický priemysel

Názov: Dodávka prietokomerov fakľových plynov pre poľné horáky

Zákazník: Slovnaft, a.s.

Popis: Rozsiahla dodávka zariadení pre merania fakľových a emisných plynov pre poľné horáky zákazníka. Monitorovanie plynov spaľovaných na poľných horákoch v petrochemickom priemysle má niekoľko špecifík (veľmi veľký rozsah možného prietoku, veľký rozsah tlaku, neznáme zloženie meraného plynu ….) pričom riešenia výrobcu GE v našom zastúpení predstavujú špičku v celosvetovom meradle.

Top