+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Ostatné

Odvetvie: Ostatné

Názov: Meranie rosného bodu vody v rozvodoch stlačeného vzduchu

Zákazník: Volkswagen Slovakia, a.s.

Popis: Inštalácia a pravidelná údržba/kalibrácie prevodníkov pre meranie RB vody v závodných rozvodoch stlačeného vzduchu. Pre meranie RB vody boli použité prevodníky GE DewPro v kombinácií s displejmi 4-20mA umiestnenými v rozvádzačoch príslušnej kompresorovne.

Odvetvie: Ostatné

Názov: Príložné meranie spotreby stlačeného vzduchu

Zákazník: Volkswagen Slovakia, a.s.

Popis: Dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky príložných ultrazvukových prietokomerov na rozvodoch stlačeného vzduchu v závode zákazníka.

Odvetvie: Ostatné

Názov: Doplnenie merania prietoku a riadenie dávkovania množstva PHM na výdajnom stojane vo výrobnom závode automobilov

Zákazník: KIA Motors, a.s.

Popis: Projekt, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky (vrátane úradných skúšok VTZ) systému pre meranie prietoku PHM tankovaných do nových automobilov v rámci montážneho závodu. V rámci projektu bolo riešené tiež doplnenie riadiaceho systému pre kontrolu množstva natankovaných pohonných látok.

Top