+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Riadiace systémy na báze PLC

Každé komplexné riešenie technológie sa v dnešnej dobe nezaobíde bez systému riadenia technologických procesov. Pre zabezpečenie požadovanej funkcionality technológie ako celku, realizujeme riadiace systémy od renomovanej spoločnosti Allen-Bradley ako člena skupiny Rockwell Automation. Rozsahom počtu vstupov/výstupov a funkcionalitou sú navrhované pre konkrétne aplikácie tak, aby optimálne pokrývali jej potreby, a to z pohľadu funkčnosti a efektivity vynaložených prostriedkov, ako aj bezpečnosti danej aplikácie. Integrácia riadiaceho systému do existujúcej infraštruktúry zákazníka tak, aby bol zabezpečený potrebný prenos údajov do iných systémov, je pre nás samozrejmosťou. Použitie PLC je základným nástrojom pre dosiahnutie väčšiny cieľov v automatizácii.

Micro/Nano riadiace systémy

Poskytujú ekonomické riešenia základných potrieb riadenia pre jednoduché stroje, resp. malé aplikácie v technológii od výmeny relé, až po jednoduché časové riadenie a logiku. Prednosťami sú kompaktné rozmery, integrované I/O a možnosti komunikácie s inými systémami.

Malé riadiace systémy

Riadiace systémy pre „mid-range“ aplikácie ponúkajú funkcie a flexibilitu veľkých systémov so zachovaním svojej kompaktnosti pre menšie aplikácie. K dispozícii sú štandardné, alebo bezpečnostne certifikované riadiace jednotky v kompaktom, alebo modulárnom prevedení I/O kariet pre spracovanie signálov. Typické aplikácie zahŕňajú komplexné riadenie stroja, dávkové spracovania, riadenie menších technologických celkov a automatizáciu budov.

Veľké riadiace systémy

Tieto systémy riadenia vyhovujú najnáročnejším aplikačným potrebám. Ponúkajú modulárne architektúry s radou možností usporiadania I/O a s nespočetnými možnosťami ich pripojenia do sietí. Tieto výkonné riešenia pre riadenie poskytujú schopnosti svetovej triedy od procesu, až po bezpečnosť. Sú navrhnuté pre distribuované, alebo lokálne aplikácie. Veľké programovateľné automatizované riadiace jednotky (PAC) poskytujú výnimočnú spoľahlivosť a výkon.

Top