+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Servisné služby a kalibrácie

Vlastnými výkonmi aj v spolupráci s našimi obchodnými partnermi pre dodávané prístroje a zariadenia zabezpečujeme všetky druhy servisných a profylaktických prehliadok, či už priamo na mieste inštalácie alebo v závode výrobcu.

Rovnako zabezpečujeme kalibrácie, prípadne aj metrologické overenie prístrojov alebo snímačov prístrojov v akreditovaných laboratóriách výrobcov a tiež v uznávaných laboratóriách tretích strán. Na súvisiace práce máme potrebné školenia a oprávnenia.

Pre zákazníkov s našimi prístrojmi, zariadeniami a riadiacimi systémami sme schopní zabezpečiť pravidelné servisné prehliadky, havarijné zásahy a opravy, ako aj ostatné služby na základe rámcovej zmluvy s dohodnutými podmienkami výkonu.

Dlhoročné skúsenosti v priemysle a úzka spolupráca s našimi partnermi nám umožňujú venovať sa aj poskytovaniu servisných/kontrolných meraní pre overenie technickej realizovateľnosti meracieho princípu/zariadenia, alebo pre verifikáciu existujúceho merania, alebo ako jednorazové, či opakované meranie s dodaním súboru nameraných hodnôt pre rôzne potreby zákazníka, alebo ako merania prevádzkových/garančných testov technologických celkov alebo jednotlivých zariadení. K tomu disponujeme vlastným personálnym a technickým vybavením. V prípade požiadavky na väčší počet súčasných meraní sme schopní zabezpečiť potrebné množstvo prístrojov a obsluhujúceho personálu v spolupráci s našimi partnermi. V portfóliu potrebných prístrojov máme:

  • Príložné meranie prietoku kvapalín vrátane výpočtu množstva tepla/energie a merania kvapalín s vysokou teplotou
  • Príložné meranie prietoku plynov s možnosťou merania už od atmosférického tlaku
  • Meranie prietoku pary a kondenzátu vrátane výpočtu množstva tepla/energie
  • Meranie vlhkosti kvapalín a plynov (realizovateľnosť je ovplyvnená možnosťami odberu a spracovania vzorky média)

V rámci servisu zabezpečujeme aj odborné prehliadky a odborné skúšky EZ, úradné skúšky VTZ, pravidelné metrologické overovania meracích zostáv, opravy metrologických zariadení, údržbu špecifických systémov pre riadenie výdaja (AccuLoad, MicroLoad, MFX, PetroCount, …), automatických hladinomerov, riadiacich systémov a pod.

Top