by Bohuslav Bobrik Bohuslav Bobrik

Sme právoplatným členom SUZ

Naša spoločnosť sa od 01.09.2018 stala právoplatný členom SUZ – Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu SR. Krátke predstavenie našej spoločnosti na 2. konferencii SUZ v Hoteli Stupka & Golf Tále dňa 26. septembra 2018 predniesol riaditeľ spoločnosti Martin Baláž.
V tejto súvislosti sme sa prihlásili na nasledujúcu konferenciu organizovanú SUZ v hoteli Sitno vo Vyhniach dňa 5. decembra 2018 s prezentáciou Ing. Bohuslava Bobrika – Možnosti a špecifiká doplnenia merania prietoku bez prerušenia prevádzky potrubia. Očakávame vysokú účasť a zaujímavú diskusiu…
Na tejto konferencii v decembri tiež očakávame oficiálne prijatie za člena pasovaním, alebo iným slávnostným ceremoniálom, ktorý je obvyklý pri takýchto príležitostiach, na čo sa už tešíme.

by Bohuslav Bobrik Bohuslav Bobrik

Možnosti a špecifiká doplnenia dodatočného merania prietoku v podmienkach priemyselných aplikácií. (2/2)

←Prejsť na prvú časť tohto článku


Neinvazívne – príložné riešenia pre meranie prietoku:

Problematiku merania prietoku bez akéhokoľvek zásahu do integrity potrubia (hovoríme o príložnom meraní) riešia v praxi momentálne výhradne ultrazvukové techniky a technológie.

Tu je na mieste hneď na začiatku rozdeliť merania v zmysle aplikácie a možností na dve skupiny. Prvou je UZ príložné meranie prietoku kvapalín, no a tou druhou je meranie plynov a pary. Zatiaľ čo príložné meranie prietoku kvapalín ultrazvukom dnes predstavuje takmer bežnú priemyselnú aplikáciu, ktorú navyše zvláda technológia pomerne veľkého počtu výrobcov, príložné meranie prietoku plynov (a pary) je doména naozaj úzkej skupiny „vyvolených“. Čítať viac

by Bohuslav Bobrik Bohuslav Bobrik

Možnosti a špecifiká doplnenia dodatočného merania prietoku v podmienkach priemyselných aplikácií. (1/2)

Úvod

Doplnenie dočasného alebo trvalého merania prietoku plynov, kvapalín alebo pary v rámci už existujúcich priemyselných technológií, je často neľahkou úlohou. Nevhodnou sa stáva veľká časť bežných metód a prístupov, ktoré by boli aplikované pri  novej výstavbe alebo v rámci projektovaných technologických úprav. Ešte väčšou výzvou je riešenie v prípade požiadavky na aplikáciu merania bez možnosti odstavenia, alebo prerušenia prevádzky dotknutého potrubia. Čítať viac

by Bohuslav Bobrik Bohuslav Bobrik

Disponujeme novým špičkovým UZ príložným prietokomerom pre kvapaliny BHGE PT900

Portfólio nášho prístrojového vybavenia pre ne-invazívne meranie prietoku sa začiatkom tohto roka rozrástlo o nový príložný ultrazvukový prietokomer pre kvapaliny BHGE TransPort PT900. Ide o špičkový UZ prietokomer využívajúci dlhoročné technologické „know-how“ PANAMTRICS v oblasti ultrazvukovej technológie merania prietoku v spojení s najnovšími prediktívnymi IT technológiami.

Čítať viac