by Bohuslav Bobrik Bohuslav Bobrik

Sme právoplatným členom SUZ

Naša spoločnosť sa od 01.09.2018 stala právoplatný členom SUZ – Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu SR. Krátke predstavenie našej spoločnosti na 2. konferencii SUZ v Hoteli Stupka & Golf Tále dňa 26. septembra 2018 predniesol riaditeľ spoločnosti Martin Baláž.
V tejto súvislosti sme sa prihlásili na nasledujúcu konferenciu organizovanú SUZ v hoteli Sitno vo Vyhniach dňa 5. decembra 2018 s prezentáciou Ing. Bohuslava Bobrika – Možnosti a špecifiká doplnenia merania prietoku bez prerušenia prevádzky potrubia. Očakávame vysokú účasť a zaujímavú diskusiu…
Na tejto konferencii v decembri tiež očakávame oficiálne prijatie za člena pasovaním, alebo iným slávnostným ceremoniálom, ktorý je obvyklý pri takýchto príležitostiach, na čo sa už tešíme.

by Bohuslav Bobrik Bohuslav Bobrik

Disponujeme novým špičkovým UZ príložným prietokomerom pre kvapaliny BHGE PT900

Portfólio nášho prístrojového vybavenia pre ne-invazívne meranie prietoku sa začiatkom tohto roka rozrástlo o nový príložný ultrazvukový prietokomer pre kvapaliny BHGE TransPort PT900. Ide o špičkový UZ prietokomer využívajúci dlhoročné technologické „know-how“ PANAMTRICS v oblasti ultrazvukovej technológie merania prietoku v spojení s najnovšími prediktívnymi IT technológiami.

Čítať viac