+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Intech Control

Spoločnosť INTECH CONTROL ponúka svojim obchodným partnerom komplexné riešenia v oblasti automatizácie, merania a regulácie vrátane všetkých potrebných súvisiacich služieb. Tiež sa zaoberá distribúciou, predajom a servisom meracej techniky ako oficiálny partner spoločnosti Baker Hughes PANAMETRICS v Slovenskej Republike a tiež oficiálny zástupca spoločnosti Vympel GmbH.

História

Spoločnosť vznikla v roku 1995 ako dcérska spoločnosť firmy INTECH, spol. s r.o. s úmyslom rozšíriť pôsobenie v oblasti merania, regulácie a riadenia v chemickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Od projektových a inžinierskych prác pre materskú spoločnosť nás záujem a zákazníci rýchlo posunuli ku komplexným realizáciám. Od automatizácie sme sa postupne dostali aj k ostatným súvisiacim profesiám, prevádzkovému rozvodu silnoprúdu aj slaboprúdu, ako aj do ostatných odvetví priemyslu – energetiky, petrochémie, hutníctva a podobne. V prvých rokoch nového tisícročia spoločnosť významne vyrástla na riešeniach pre transport, skladovanie a prečerpávanie minerálnych olejov, ako aj ropy a plynu. Daňové sklady, meracie stanice, výdajné terminály, čerpacie stanice, servisné stanice, skvapalňovacie jednotky a podobné technologické riešenia tvoria naše hlavné referencie v tejto oblasti a v tomto období po celom Slovensku. Inžiniersky prístup k riešeniam nám umožňoval spolupracovať s významnými dodávateľmi technologických zariadení, podporiť ich a zabezpečiť požadované dielo k spokojnosti užívateľa. „Kríza“ vo svete spôsobila nové nazeranie investorov nielen na investičnú výstavbu a inžiniering, ktorý bol našou hlavnou činnosťou, ale aj na obchod a predaj. V záujme stabilizácie spoločnosti došlo k rozšíreniu ponúkaných služieb v oblasti predaja tovaru a poskytovania servisných služieb. Prevzatie spoločnosti PANAMETRIA v roku 2013 bolo súčasťou tohto zámeru.

Panametria, s.r.o. vznikla v roku 2002 ako zastúpenie amerického výrobcu priemyselných meracích prístrojov Panametrics pre Slovenskú republiku, Českú republiku a Maďarsko. Zaoberala sa distribúciou, predajom a servisom meracej techniky, hlavne ultrazvukových prietokomerov a prístrojov pre priemyselné meranie vlhkosti. V roku 2004 došlo k začleneniu firmy Panametrics pod General Electric a Panametria pokračovala v ich lokálnom zastupovaní. Zároveň v oblasti merania prietoku pribudli Vortex prietokomery pod značkou VORTEK, ako aj coriolisove prietokomery RHEONIK. V oblasti merania vlhkosti pribudli špičkové výrobky General Eastern.

PANAMETRIA a INTECH CONTROL pôsobili bok po boku do konca roku 2016, kedy došlo k ich zlúčeniu. Od vtedy sme rozšírili portfólio zastupovaných spoločností, prepracovali procesy pre poskytovanie služieb predaja tovaru ako aj servisu, čím sme naplnili pôvodný zámer byť stabilnejšou a komplexnejšou spoločnosťou na trhu.

Súčasnosť

Aktuálne naša spoločnosť predstavuje významného partnera na poli merania prietoku, merania vlhkosti a iných špecifických vlastností kvapalín a plynov v priemyselnom prostredí na Slovensku. Naše pôsobenie je zamerané najmä na náročné podmienky chemického, petrochemického, plynárenského a oceliarskeho priemyslu, pričom dôraz je kladený na poskytovanie komplexných riešení a služieb.

INTECH CONTROL je dnes výhradným a jediným obchodno-technickým zastúpením výrobcu BH PANAMETRICS v oblasti merania prietoku, analýzy vlhkosti a plynov pre Slovenskú republiku. Sme tiež obchodným a technickým zastúpením spoločnosti Vympel GmbH na Slovensku. Vympel je významným výrobcom prístrojov a techniky pre distribúciu a spracovanie zemného plynu.

Spoločnosť sa naďalej venuje komplexným riešeniam založeným na profesionálnom inžinieringu podloženom vlastnými skúsenosťami. K prístrojom ponúka aj vývoj a výrobu vlastných riešení. Významné referencie získavame najmä na poli kombinovaných systémov pre analýzu špecifických vlastností zemného plynu. Snahou je zákazníkom poslúžiť aj integrovanou diagnostikou, prípadne aplikačným spracovaním nameraných a stavových veličín v nadstavbovom riadiacom/informačnom systéme.

Top