+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Záručné a po záručné opravy

Baker Hughes, Panametrics

Podľa platnej distribútorskej zmluvy so spoločnosťou Baker Hughes zabezpečuje INTECH CONTROL záručný a pozáručný servis na tieto skupiny výrobkov:

  • Ultrazvukové prietokomery Panametrics
  • Vírové prietokomery Panametrics (v minulosti známe pod značkou Vortek)
  • Coriolisové prietokomery Rheonik
  • Analyzátory vlhkosti, prevodníky vlhkosti, vlhkostné sondy, vlhkostné káble a ostatné zariadenia Panametrics  
  • Analyzátory vlhkosti, prevodníky vlhkosti, vlhkostné sondy, vlhkostné káble a ostatné zariadenia Panametrics (v minulosti známe pod značkou General Eastern a prevodníky vlhkosti DewPro predávané aj pod značkou Endress+Hauser)

 

Vympel, GmbH

Spoločnosť INTECH CONTROL zabezpečuje na území SR záručný a pozáručný servis na tieto skupiny výrobkov výrobcu Vympel:

  • Vlhkomery pracujúce na princípe chladeného zrkadla (CP4, CP10, CP2m a ich príslušenstvo)
  • Prenosné vlhkomery pracujúce na princípe chladeného zrkadla (Hygrovision BL, Hygrovision-BL mini)
  • Systémy pre odber a spracovanie vzorky
Top