+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Špecializované priemyselné RS na báze PLC – referencie

Odvetvie: Výroba

Názov: Príjem, skladovanie a výdaj Metyl metakrylátu

Zákazník: Franke Slovakia s.r.o.

Popis: V rámci projektu výstavby novej fabriky na zelenej lúke bol naprojektovaný a dodaný rozvádzač s riadiacim systémom PLC Allen-Bradley Micro 850 s operátorským obslužným panelom PanelView 800. PLC kontroluje proces stáčania produktu z AC do skladovacej 100 m3 nádrže, sleduje stav jeho zásob a riadi výdaj produktu čerpadlami do vstupných nádrží na linke pre výrobu kuchynských drezov. Cez komunikačné rozhranie je z nadradeného systému Sauter možný dohľad nad touto prevádzkou v centrálnom velíne fabriky.

Odvetvie: Logistika

Názov: Príjem, skladovanie a výdaj leteckého petroleja Jet A-1

Zákazník:
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS)

Popis: V rámci projektu rekonštrukcie skladového hospodárstva leteckého petroleja sme z dôvodu požiadaviek na vysokú spoľahlivosť a dostupnosť zariadení pri výdaji paliva do civilných lietadiel navrhli robustné PLC Allen-Bradley ControlLogix 1756, L62. Úlohou riadiaceho systému je zabezpečiť príjem paliva Jet A-1 zo železničných vagónov do skladovacích nádrží, jeho skladovanie v nádržiach skladu a prostredníctvom výdajných lávok vydanie do obslužných autocisterien jednotlivých prevádzkovateľov. O prehľad v stavoch príjmu, skladu a výdaja sa stará SW nadstavba riadiaceho systému Bilančný systém skladu LPH, ktorý slúži pre potreby prevádzkovania daňového skladu. Jednotlivé meradlá v rámci daňového skladu spadajú pod metrologickú kontrolu.

Odvetvie: Petrochemický priemysel

Názov: Meranie hladín v skladovacích nádržiach

Zákazník: Slovnaft, a.s.

Popis: Predmetom tohto projektu bola výmena zastaralého systému MDP-II za nový systém monitoringu výšky hladín v nádržiach Tank vision NXA 82x od spoločnosti Endress + Hauser. Našou úlohou bolo dopraviť namerané údaje zariadením NXA 82x do nadradeného riadiaceho systému DCS Honeywell TDC 3000 a spracovať SW aplikáciu pre PC s vizualizáciou stavu hladín v jednotlivých nádržiach, ktorých počet dosiahol číslo 49. Nasadené PLC Allen-Bradley Micro 850 je nakonfigurované ako prevodník protokolov Modbus TCP-IP/Modbus RTU medzi NXA 82x a DCS. Vizualizácia na PC je spracovaná v prostredí Control Web 6.0.

Top