by Bohuslav Bobrik Bohuslav Bobrik

Možnosti a špecifiká doplnenia dodatočného merania prietoku v podmienkach priemyselných aplikácií. (2/2)

←Prejsť na prvú časť tohto článku


Neinvazívne – príložné riešenia pre meranie prietoku:

Problematiku merania prietoku bez akéhokoľvek zásahu do integrity potrubia (hovoríme o príložnom meraní) riešia v praxi momentálne výhradne ultrazvukové techniky a technológie.

Tu je na mieste hneď na začiatku rozdeliť merania v zmysle aplikácie a možností na dve skupiny. Prvou je UZ príložné meranie prietoku kvapalín, no a tou druhou je meranie plynov a pary. Zatiaľ čo príložné meranie prietoku kvapalín ultrazvukom dnes predstavuje takmer bežnú priemyselnú aplikáciu, ktorú navyše zvláda technológia pomerne veľkého počtu výrobcov, príložné meranie prietoku plynov (a pary) je doména naozaj úzkej skupiny „vyvolených“. Čítať viac

by Bohuslav Bobrik Bohuslav Bobrik

Možnosti a špecifiká doplnenia dodatočného merania prietoku v podmienkach priemyselných aplikácií. (1/2)

Úvod

Doplnenie dočasného alebo trvalého merania prietoku plynov, kvapalín alebo pary v rámci už existujúcich priemyselných technológií, je často neľahkou úlohou. Nevhodnou sa stáva veľká časť bežných metód a prístupov, ktoré by boli aplikované pri  novej výstavbe alebo v rámci projektovaných technologických úprav. Ešte väčšou výzvou je riešenie v prípade požiadavky na aplikáciu merania bez možnosti odstavenia, alebo prerušenia prevádzky dotknutého potrubia. Čítať viac