by Bohuslav Bobrik Bohuslav Bobrik

Sme právoplatným členom SUZ

Naša spoločnosť sa od 01.09.2018 stala právoplatný členom SUZ – Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu SR. Krátke predstavenie našej spoločnosti na 2. konferencii SUZ v Hoteli Stupka & Golf Tále dňa 26. septembra 2018 predniesol riaditeľ spoločnosti Martin Baláž.
V tejto súvislosti sme sa prihlásili na nasledujúcu konferenciu organizovanú SUZ v hoteli Sitno vo Vyhniach dňa 5. decembra 2018 s prezentáciou Ing. Bohuslava Bobrika – Možnosti a špecifiká doplnenia merania prietoku bez prerušenia prevádzky potrubia. Očakávame vysokú účasť a zaujímavú diskusiu…
Na tejto konferencii v decembri tiež očakávame oficiálne prijatie za člena pasovaním, alebo iným slávnostným ceremoniálom, ktorý je obvyklý pri takýchto príležitostiach, na čo sa už tešíme.