+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Analýza plynov

Analýza O2

Panametrics XMO2

Procesorovo riadený kompaktný termo-paramagnetický prevodník koncentrácie O2 v plynoch

Panametrics O2.IQ

Systém pre meranie O2 v plynoch s prevodníkom Oxy.IQ a prvkami pre spracovanie vzorky

Panametrics Oxy.IQ

Kompaktný prevodník koncentrácie O2 v plynoch pracujúci na princípe galvanických palivových článkov

Panametrics CGA351

Analyzátor O2 v čistých a suchých plynoch pracujúci na princípe Oxydu Zirkónia

Analýza H2 a iných plynov

Panametrics XMTC

Kompaktný prevodník koncentrácie H2 a iných binárnych planov pracujúci na princípe tepelnej vodivosti

Zobrazovacie jednotky

Panametrics moisture.IQ

Multifunkčný viackanálový vlhkostný analyzátor umožňujúci pripojenie snímačov DeltaF (O2), XMO2 (O2),  XMTC (H2…) alebo ich kombinácií

Panametrics TMO2D

Zobrazovacia jednotka a napájací zdroj pre prevodníky  XMO2,  XMTC alebo  Panametrics Oxy.IQ

Panametrics XDP

Zobrazovacia jednotka a napájací zdroj pre prevodníky  XMO2, XMTC v „nevýbušnom“ prevedení

Systémy pre odber a spracovanie vzorky

Systémy pre odber a spracovanie vzorky

Návrh, výroba a implementácia systémov odberu a spracovania vzorky

Top