IntechControl Certifikácia ISO
+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk
IntechControl Certifikácia ISO

Analýza plynov

Analýza O2

GE XMO2

Procesorovo riadený kompaktný termo-paramagnetický prevodník koncentrácie O2 v plynoch

GE APX

Termo-paramegnetický analyzátor O2 v definovaných aj neznámych uhľovodíkových plynoch

GE Panametrics oxy.IQ

Kompaktný prevodník koncentrácie O2 v plynoch pracujúci na princípe galvanických palivových článkov

GE Delta F series

Elektrochemické snímače a analyzátory O2 (caulometrický princíp) pre presné a rýchle merania v priemysle

GE CGA351

Analyzátor O2 v čistých a suchých plynoch pracujúci na princípe Oxydu Zirkónia

Analýza H2 a iných plynov

GE XMTC

Kompaktný prevodník koncentrácie H2 a iných binárnych planov pracujúci na princípe tepelnej vodivosti

Zobrazovacie jednotky

GE Panametrics moisture.IQ

Multifunkčný viackanálový vlhkostný analyzátor umožňujúci pripojenie snímačov DeltaF (O2), GE XMO2 (O2), GE XMTC (H2…) alebo ich kombinácií

GE TMO2D

Zobrazovacia jednotka a napájací zdroj pre prevodníky GE XMO2, GE XMTC alebo GE Panametrics O2X1 (oxy.IQ)

GE XDP

Zobrazovacia jednotka a napájací zdroj pre prevodníky GE XMO2, GE XMTC v „nevýbušnom“ prevedení

Systémy pre odber a spracovanie vzorky

Systémy pre odber a spracovanie vzorky

Návrh, výroba a implementácia systémov odberu a spracovania vzorky

Top