+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Systémy pre odber a spracovanie vzorky

Naša spoločnosť sa dlhoročne zaoberá predajom, ale aj vývojom a výrobou systémov pre odber a spracovanie vzorky pre účely merania vlhkosti a analýzy plynov v priemysle.

Jedinečný koncept podpory analytických Panametrics nám umožňuje prinášať zákazníkom overené produkty od svetového výrobcu upravené (alebo navrhnuté) vždy pre konkrétnu aplikáciu zákazníka. Znamená to, že každá aplikácia je výrobcom posudzovaná osobitne, čoho výsledkom je použitie štandardného systému, alebo návrh a stavba špecializovaného systému odberu a spracovania vzorky. Takýto prístup nam umožňuje dodávať zákazníkom meracie a analytické systémy poskytujúce čo možno najefektívnejšie riešenie (z pohľadu efektivity nákladov aj z pohľadu technického riešenia) konkrétnej priemyselnej aplikácie.

Naša spoločnosť tiež disponuje vlastnými projekčnými a výrobnými kapacitami systémov odberu a spracovania vzorky. Tu sa dlhodobo venujeme najmä integrácii viacerých analytických systémov zastupovaných výrobcov do väčších (komplexných) celkov. Výsledkom sú tak zariadenia pre meranie viacerých veličín dodávané zákazníkom ako celok.

Top