+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Naši partneri

PANAMETRICS logo

Baker Hughes, a GE company

Spoločnosť Baker Hughes, je jednou z globálne najväčších, ale najmä najkomplexnejších spoločností v sektore Oil and Gas. Spoločnosť sa ako jediná na svete venuje súčasne službám a technológiám pre ťažbu, transport a aj spracovanie a využitie ropy a zemného plynu. PANAMETRICS ako samostatná divízia BH pôsobí v oblasti merania prietoku kvapalín, plynov a pary kde jej produkty na báze ultrazvukových technológii patria  k tým najlepším, ktoré súčasný trh môže poskytnúť.

BHGE je lídrom vo vývoji a nasadzovaní digitálnych technológií s cieľom dosiahnutia produktivity, bezpečnosti a environmentálnej prijateľnosti pri čo najnižších nákladoch.
Portfólio produktov z oblasti merania prietoku, merania vlhkosti, analýzy plynov, ktoré na Slovensku zastupujeme, je pokračovaním dlhoročného vývoja spoločnosti Panametrics.

RHEONIK

Nemecká firma RHEONIK je špecializovaným výrobcom Coriolisových prietokomerov s viac ako 30 ročnou históriou.
V súčasnosti má jednoznačne dominantné postavenie na trhu hmotnostných prietokomerov pre extrémne aplikácie. Či už ide o veľmi vysoký tlak, vysoké teploty média či okolia, alebo o potrebu použitia špeciálnych a exotických materiálov – RHEONIK „má riešenie“.
Samotné meranie zabezpečuje unikátna technológia „torzného oscilátora“ spriahnutého s meracími trubicami v tvare „OMEGA“. Práve toto jedinečné usporiadanie dovoľuje výrobcovi použitie veľmi masívnych meracích trubíc pri súčasnom minimálnom prenose oscilácií z meraného potrubia. Výsledkom sú vysoko kvalitné Coriolis prietokomery pre neštandardné aplikácie v skutočne širokom rozsahu merania – v štandardnej ponuke sú prietokomery od 0,6 kg/min až po 30 ton/min!

RHEONIK_RHM

VYMPEL

VYMPEL je popredná Ruská vedecká výrobná asociácia s viac ako 30 ročnou históriou. Zaoberá sa oblasťami vývoja a výroby pokrývajúcimi meranie kvality zemného plynu, meranie prietoku plynov a tiež vyvíja a nasadzuje automatizované potrubné stanice zemného plynu v odľahlých oblastiach sveta.
Naša spoločnosť je oficiálnym obchodno-technických partnerom pre oblasť merania kvality zemného plynu. Vympel pre tento účel vyvíja a vyrába špičkové zariadenia pracujúce na princípe chladeného zrkadla a laserovej technológie jeho snímania. Portfólio zahŕňa ručné a prenosné automatické zariadenia na meranie rosného bodu vody a rosného bodu vyšších uhľovodíkov v zemnom plyne a tiež stacionárne automatické prevodníky týchto veličín.

Top