+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Meranie vlhkosti

Analýza vlhkosti v plynoch a kvapalinách

Panametrics Moisture.IQ

Multifunkčný modulárny viackanálový vlhkostný analyzátor

Panametrics MISP2

Mikroprocesorovo riadená vlhkostná sonda na princípe „AlOx“ so vstavaným snímačom tlaku a teploty

Panametrics Dew.IQ

Jednokanálový analyzátor vlhkosti pre použitie s AlOx sondami Panametrics

Panametrics Air.IQ

Kompaktný systém pre meranie vlhkosti v plynoch s analyzátorom Dew.IQ a prvkami pre spracovanie vzorky

Panametrics HygroPro II

AlOx vlhkostný iskrovo-bezpečný prevodník so slučkovým napájaním a HART komunikáciou

Panametrics Pro.IQ

Kompaktný systém pre meranie vlhkosti v kvapalinách a plynoch s prevodníkom HygroPro II a prvkami pre spracovanie vzorky

MMY30

Panametrics DewPro MMY30

Priemyselný prevodník rosného bodu vody

MMY31

Panametrics DewPro MMY31

Priemyselný prevodník rosného bodu vody s inštaláciou priamo do procesu

Panametrics Aurora TransPort

Prenosný TDLAS „tunable diode laser“ vlhkostný analyzátor pre plyny

Panametrics Aurora

Procesný TDLAS „tunable diode laser“ vlhkostný analyzátor pre plyny

Panametrics Aurora RM

Procesný TDLAS „tunable diode laser“ vlhkostný analyzátor – prevedenie do 19″ „racku“

Panametrics Optica

Špičkový laboratórny vlhkomer pracujúci na princípe „chladeného zrkadla“

Panametrics OptiSonde

Špičkový procesný vlhkomer pracujúci na princípe „chladeného zrkadla“

Panametrics PM880

Prenosný vlhkostný analyzátor pracujúci s AlOx sondami Panametrics

Priemyselné meranie relatívnej vlhkosti

Panametrics DewPro MMR30

Vlhkostný prevodník pracujúci v strednom rozsahu relatívnej vlhkosti plynov

MMY31

Panametrics DewPro MMR31

Vlhkostný prevodník pracujúci v strednom rozsahu relatívnej vlhkosti plynov s inštaláciou priamo do procesu

MMY31

Panametrics DewPro MMR101

Vysoko teplotný vlhkostný prevodník s inštaláciou priamo do procesu

Systémy pre odber a spracovanie vzorky

Systémy pre odber a spracovanie vzorky

Návrh, výroba a implementácia systémov odberu a spracovania vzorky

Top