+421 / 2 / 45 64 08 69 firma@intechcontrol.sk

Skladovanie a výdaj uhľovodíkových palív – referencie

Odvetvie: Štátna správa

Názov: Daňové sklady Správy ŠHR

Zákazník: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Popis: V rámci  projektu bola zrealizovaná zákazka na kľúč, ktorej predmetom bol komplexný návrh a realizácia doplnenia skladovacích nádrží v zmysle požiadaviek zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov na troch termináloch (Stožok, Hronský Beňadik a Horný Hričov) vrátane potrebných inžinierskych činností, dodávky, montáže a oživenia.

Odvetvie: Petrochemický priemysel

Názov: Komplexná rekonštrukcia výdajných lávok motorových palív pre SLOVNAFT a.s. terminál Bratislava, Kľačany a Kapušany

Zákazník: Slovnaft, a.s.

Popis: Zákazky zrealizované na kľúč, ktorých predmetom boli komplexné návrhy a realizácia častí SRTP MaR výdaja motorových palív do AC na troch termináloch vrátane potrebných inžinierskych činností, dodávky, montáže a oživenia.

Top